EXPERT-ISRAEL
  מוצרים שרותים מי אנחנו דף הבית  
שרותים
בדיקת מוצרים
ליווי מכס
ליווי בהובלות
הפצה ושיווק
מוצרים
סוגי אישורים
אישור בטיחות אש ,כבאות
אישור רפואי, וטרינרי
אישור תאימות תקן רוסי GOST
אישור בינלאומי ISO
שפות
ENGLISH ENGLISH
RUSSIAN RUSSIAN
 
תעודת התאמה


על פי חוק הפדרציה הרוסית כל מוצר המיוצר או מיובא לרוסיה חייב בתעודת התאמה לסטנדרט הקבוע מראש.

תעודות ההתאמה הנ"ל הן תעודות התאמה רשות ותעודות התאמה חובה.

תעודות התאמה מסוג זה ניתנות אך ורק לאחר בדיקות מעמיקות במעבדות שמוסמכות לכך בלבד.

לאחרונה נוצר מצב שבו מכוני התקנים למינהם מנפיקים תעודות התאמה "בהנחות" משמעותיות ובזמן קצר מהנדרש. ה"סוד" הוא בכך שמוצרים המיובאים אינם עוברים אף בדיקת התאמה בשום מעבדה מוסמכת.

הדבר אינו חוקי ונחשב לעבירה פלילית, הרשויות עקבות אחרי עבירות מסוג זה, עורכות בדיקות פתע ע"י לקיחות דגימות במעבדות בילתי תלויות וכו'.

במידה ולאחר הבדיקה מוצר נמצא אינו תואם לסטנדרט הרוסי, רישיונו של המוצר נשלל, כמו כן נשלל רישיונו של "מכון התקנים " בו הוא נבדק יחד עם תעודות התאמה שהונפקו ממנו בעבר.

לאור המצב חשוב לציין שתעודות התאמה ניתן לקבל ע"י גוף מוסמך אך ורק לאחר בדיקות מעמיקות במעבדות המיועדות לכך.

הגוף היחיד ברוסיה שהוסמך לבדיקות הנ"ל והנפקת תעודות התאמה הוא מכון התקנים "רוסטסט".

לקבלת הצעת מחיר למוצר זה לחצו כאן

 

   

 

 

 


 
 
EXPERT-ISRAEL
ROTSHILD 57/23
KFAR-SABA 44201
ISRAEL
   

בנית אתר: לוי מחשבים ורשתות