EXPERT-ISRAEL
  מוצרים שרותים מי אנחנו בית  
שרותים
בדיקת מוצרים
ליווי מכס
ליווי בהובלות
הפצה ושיווק
מוצרים
סוגי אישורים
אישור בטיחות אש ,כבאות
אישור רפואי, וטרינרי
אישור תאימות תקן רוסי GOST
אישור בינלאומי ISO
שפות
ENGLISH ENGLISH
RUSSIAN RUSSIAN
 
ברוכים הבאים

אישור בטיחות אש ,כבאות

מתן אישור למוצרים ושירותים בתחום בטיחות אש (כבאות) נעשה במטרה לקבוע את התאמת המוצרים והשרותים לדרישות בטיחות אש בהתאם לחקיקת הפדרציה הרוסית. אישור בטיחות אש מהווה רכיב חובה במתן אישור התאמה של ROSTEST. הבקשה לקבלת האישור מצד ארגון והענקתו נקבעים על ידי שירותי הכבאות הממשלתיים על יסוד ההסכמים עם הוועדה לתקינה, מטרולוגיה ומתן האישורים של הפדרציה הרוסית.

חפצים שמחייבים קבלת אישור בטיחות אש: ייצור, תעשיית הבניין, פעילות יזמית, כולל מוצרים המיובאים לרוסיה (חומרים, מבני בניין, אמצעי ייצור ואמצעי בטיחות אש, מתקנים ותהליכים טכנולוגיים, אמצעי תחבורה ואמצעים אלקטרוניים, מוצרים אלקטרו-מכניים, כולל חלקיהם ומערכות), שירותים בתחום בטיחות אש (מניעת שריפות במתקנים נבנים, תיקון וטעינת מטפי כיבוי, התקנה, כיוונון, שירות טכני של מערכות כיבוי אש וכו'). מוצרים הכפופים לקבלת אישורי חובה נכללים ברשימה, והליך מתן האישור בתחום בטיחות אש מתבסס על מסמכים נורמטיביים קיימים, דרישות בטיחות אש, וכן שיטות לעריכת ניסויים/בדיקות ובקרתם.

לקבלת הצעת מחיר למוצר זה לחצו כאן.

 

 

 


 
 
EXPERT-ISRAEL
ROTSHILD 57/23
KFAR-SABA 44201
ISRAEL
   

בנית אתר: לוי מחשבים ורשתות